Regulamin – edycja 4 – 2017

Regulamin przyznawania Certyfikatów OkiemMamy.pl – edycja 4 – 2017

1. Pomysłodawcą i organizatorem akcji przyznawania Certyfikatów miejsc przyjaznym rodzinie z dziećmi jest portal www.OkiemMamy.pl.

2. Akcja ma na celu promowanie miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

3. W akcji mogą wziąć udział wszystkie obiekty dostępne dla rodziców z dziećmi, w tym przede wszystkim:

 • lokale gastronomiczne (restauracje, kawiarnie),
 • ośrodki wypoczynkowe (hotele, pensjonaty, agroturystyka),
 • ośrodki rekreacyjne (aqua-parki, baseny, parki rozrywki, baseny, kina),
 • punkty obsługi podróżnych (stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych, zajazdy, regionalne atrakcje turystyczne itp.)

4. Certyfikat mogą uzyskać tylko te obiekty, które spełniają minimalne wymagania, określone przez pomysłodawców certyfikatu akcji, tj.:

W przypadku restauracji, kawiarni obiekt musi posiadać:

 • przynajmniej jeden fotelik, krzesełko do jedzenia dla dzieci,
 • toaletę wyposażoną w przewijak lub inne wydzielone miejsce w którym można przewinąć dziecko,
 • miejsce ze stolikiem i kilkoma zabawkami lub kolorowankami dla dzieci itp..
 • w stałym menu musi znajdować się co najmniej 3 potrawy, które mogą być zamawiane dla najmłodszych dzieci,
 • mikrofalówkę lub inne urządzenie dostępne dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych dzieci).

W przypadku hoteli, pensjonatów, obiektów agrotyrystycznych obiekt musi posiadać:

 • przynajmniej jeden fotelik, krzesełko do jedzenia dla dzieci dostępny na ternie obiektu,
 • przynajmniej jedno łóżeczko dla dzieci (dopuszczamy łóżeczka turystyczne),
 • przynajmniej jedną wanienkę do kompania najmłodszych,
 • mikrofalówkę lub inne urządzenie dostępne dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych).

W przypadku ośrodków rekreacyjnych, miejsc obsługi podróżnych lub innych obiekt musi posiadać:

 • toaletę wyposażoną w przewijak lub inne wydzielone miejsce w którym można przewinąć dziecko,
 • miejsce ze stolikiem i kilkoma zabawkami lub kolorowankami dla dzieci itp..
 • mikrofalówkę inne urządzenie dostępne dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych).

5. Zgłoszenia obiektów do akcji może dokonać dowolna osoba pełnoletnia – w tym także pracownicy, właściciele lub zarządcy obiektu, który ubiega się o przyznanie Certyfikatu OkiemMamy.pl.

6. Zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres certyfikat@okiemmamy.pl.
Powinno ono zawierać nazwę obiektu, typ obiektu, adres, krótki opis obiektu a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która dokonuje zgłoszenia.

7. Dane osób, które wysyłają zgłoszenia, dane kontaktowe osób po stronie firmy zarządzającej obiektem lub dane osób pobrane z ogólnodostępnej strony internetowej są wykorzystywane przez organizatora wyłącznie w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w zgłoszeniu oraz w celu bieżącej komunikacji dotyczącej akcji Certyfikatów OkiemMamy.pl i nie są dalej przetwarzane ani udostępniane podmiotom trzecim przez Organizatora akcji.

8. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów akcji lub wyznaczonych przez nich współpracowników lub też czytelników w dowolnym momencie podczas uczestnictwa w programie. Weryfikacja może polegać na odwiedzeniu obiektu oraz potwierdzeniu, że spełnia on wszystkie kryteria programu opisane w pkt 4. tego regulaminu. Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do tego aby weryfikacja miała miejsce w inny sposób – np.: weryfikacja elektroniczna, zbieranie opinii w internecie itp…

 • wizyta ta może mieć charakter niejawny i może być zrealizowana w dowolnym terminie od momentu zgłoszenia obiektu do programu do momentu rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość kilkukrotnej wizyty w wyżej wymienionych terminach w celu sprawdzenia wszystkich kryteriów opisanych w pkt.4 tego regulaminu,
 • dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia partnera z programu akcji bez podania przyczyny.

9. Obiekty, które spełnią kryteria opisane w pkt. 4. tego regulaminu oraz przejdą weryfikację otrzymają Certyfikat OkiemMamy.pl

W skład Certyfikatu OkiemMamy.pl wchodzi:

 • Elektroniczny Certyfikat OkiemMamy.pl, który można wykorzystywać na stronie internetowej z zastrzeżeniem podania adresu strony z prezentacją obiektu na naszym portalu (link taki udostepniany jest po umieszczeniu wpisu na naszej stronie internetowej) www.okiemmamy.pl.
  Certyfikat elektroniczny można także wykorzystywać w innych materiałach promocyjnych (folderach, ulotkach czy prezentacjach) w zastrzeżeniem prezentacji martki „Certyfikat OkiemMamy.pl”
 • Dodatkowo przydzielane jest miejsce na stronie internetowej organizatora razem z pełnymi danymi kontaktowymi miejsca które reprezentują,
 • Opcjonalnie naklejki z logotypem przyznanego certyfikatu z przeznaczeniem do umieszczenia na szybie obiektu,
 • Opcjonalnie przydzielany jest dedykowany dyplom.

10. Obiekty, które uzyskały Certyfikat, mogą posługiwać się w swoich materiałach promocyjnych, materiałach elektronicznych i innyc miejscach Certyfikatem OkiemMamy.pl i nazwą akcji z zastrzeżeniem podania adresu internetowego akcji: www.okiemmamy.pl/certyfikat. Dodatkowo obiekty które otrzymały Certyfikaty OkiemMamy zobowiązują się do aktywnego promowania akcji poprzez umieszczenie logotypu Certyfikatu OkiemMamy.pl na swojej stronie internetowej z aktywnym odnośnikiem do strony www.okiemmamy.pl/certyfikat lub też do strony ze swoją wizytówką (wpisem) na naszym portalu.

11. Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany publikowane są na łamach portalu OkiemMamy.pl i obowiązują od dnia publikacji.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości, wynikające z realizacji postanowień Regulaminu. Organizatorzy nie są właścicielami przesłanych przez Obiekty zdjęć.

13. Uczestnictwo w programie, przesłanie zgłoszenie drogą elektroniczną oraz listową oznacza akceptację powyższego regulaminu. Dodatkowo organizatorzy otrzymują zgodę na publikację przesłanych zdjęć tylko w ramach portalu www.okiemmamy.pl.

Regulamin edycji 2017 Certyfikatów OkiemMamy.pl – Wersja dokumentu nr. 1 z dnia: 2017-03-15