Regulamin – edycja 2 – 2014/2015

Regulamin przyznawania Certyfikatów OkiemMamy.pl – edycja 2 – 2014/2015

1. Pomysłodawcą i organizatorem akcji przyznawania Certyfikatów miejsc przyjaznym rodzinie z dziećmi jest portal www.OkiemMamy.pl.

2. Akcja ma na celu promowanie miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

3. W akcji mogą wziąć udział wszystkie obiekty dostępne dla rodziców z dziećmi, w tym przede wszystkim:

 • lokale gastronomiczne (restauracje, kawiarnie),
 • ośrodki wypoczynkowe (hotele, pensjonaty, agroturystyka),
 • ośrodki rekreacyjne (aqua-parki, baseny, parki rozrywki, baseny, kina),
 • punkty obsługi podróżnych (stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych, zajazdy, regionalne atrakcje turystyczne itp.)

4. Certyfikat mogą uzyskać tylko te obiekty, które spełniają minimalne wymagania, określone przez pomysłodawców certyfikatu akcji, tj.:

W przypadku restauracji, kawiarni obiekt musi posiadać:

 • przynajmniej jeden fotelik do jedzenia dla dzieci,
 • toaletę wyposażoną w przewijak lub inne wydzielone miejsce w którym można przewinąć dziecko,
 • miejsce ze stolikiem i kilkoma zabawkami, kolorowankami dla dzieci itp..
 • w stałym menu musi znajdować się co najmniej 3 potrawy, które mogą być zamawiane dla najmłodszych dzieci,
 • mikrofalówkę dostępną dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych).

W przypadku hoteli, pensjonatów, agroturystyki obiekt musi posiadać:

 • przynajmniej jeden fotelik do jedzenia dla dzieci dostępny na ternie obiektu,
 • przynajmniej jedno łóżeczko ze szczebelkami dla dzieci (dopuszczamy łóżeczka turystyczne),
 • przynajmniej jedną wanienkę do kompania najmłodszych,
 • mikrofalówkę dostępną dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych).

W przypadku ośrodków rekreacyjnych, miejsc obsługi podróżnych obiekt musi posiadać:

 • toaletę wyposażoną w przewijak lub inne wydzielone miejsce w którym można przewinąć dziecko,
 • miejsce ze stolikiem i kilkoma zabawkami, kolorowankami dla dzieci itp..
 • mikrofalówkę dostępną dla Rodziców (w celu podgrzewania posiłków dla najmłodszych.

5. Zgłoszenia obiektów do akcji może dokonać dowolna osoba pełnoletnia – w tym także pracownicy, właściciele lub zarządcy obiektu, który ubiega się o przyznanie Certyfikatu OkiemMamy.pl.

6. Zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres certyfikat@okiemmamy.pl. Powinno ono zawierać nazwę obiektu, typ obiektu, adres, krótki opis obiektu a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która dokonuje zgłoszenia.

7. Dane osób, które wysyłają zgłoszenia, są wykorzystywane przez organizatora wyłącznie w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w zgłoszeniu (nieprawidłowe lub niepełne dane zgłaszanego ośrodka) i nie są dalej przetwarzane przez Organizatora akcji.

8. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów akcji lub wyznaczonych przez nich współpracowników lub też czytelników w dowolnym momencie podczas uczestnictwa w programie. Weryfikacja polega na odwiedzeniu obiektu i potwierdzeniu, że spełnia on wszystkie kryteria programu opisane w pkt 4. Regulaminu. Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do tego aby weryfikacja miała miejsce w inny sposób – weryfikacja elektroniczna, zbieranie opinii w internecie itp.

 • Wizyta ta może mieć charakter niejawny i może być zrealizowana w dowolnym terminie od momentu zgłoszenia obiektu do programu do momentu rezygnacji z uczestnictwa w programie.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość kilkukrotnej wizyty w wyżej wymienionych terminach w celu sprawdzenia wszystkich kryteriów opisanych w pkt.4 Regulaminu.
 • Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia partnera z programu akcji bez podania przyczyny.

9. Obiekty, które spełnią kryteria opisane w pkt. 4 Regulaminu oraz przejdą weryfikację otrzymają Certyfikat OkiemMamy.pl
W skład Certyfikatu OkiemMamy.pl wchodzi:

 • Elektroniczny Certyfikat OkiemMamy.pl, który można wykorzystywać na stronie internetowej z zastrzeżeniem podania adresu strony z prezentacją obiektu na naszym portalu (link taki udostepniany jest po umieszczeniu wpisu na naszej stronie internetowej) www.okiemmamy.pl. Certyfikat elektroniczny można także wykorzystywać w papierowych materiałach promocyjnych (folderach, ulotkach czy prezentacjach) w zastrzeżeniem prezentacji martki Certyfikat OkiemMamy.pl
 • Dodatkowo przydzielane jest miejsce na stronie internetowej organizatora razem z pełnymi danymi kontaktowymi miejsca które reprezentują,
 • Opcjonalnie naklejka na szybę lokalu, która powinna być umieszczona w okolicach drzwi wejściowych lub innym widocznym miejscu,
 • Opcjonalnie przydzielany jest dedykowany dyplom.

10. Obiekty, które uzyskały Certyfikat, powinny posługiwać się w swoich materiałach promocyjnych, materiałach elektronicznych Certyfikatem OkiemMamy.pl i nazwą akcji z zastrzeżeniem podania adresu internetowego akcji: www.okiemmamy.pl/certyfikat. Dodatkowo obiekty które otrzymały Certyfikaty OkiemMamy zobowiązują się do aktywnego promowania akcji poprzez umieszczenie logotypu Certyfikatu na swojej stronie internetowej z aktywnym odnośnikiem do strony www.okiemmamy.pl/certyfikat lub też do strony ze swoją wizytówką (wpisem) na naszym portalu. Zachęcamy róznież aby umieścić informację o Certyfikacie na portalach społecznościowych, o ile takie są prowadzone przez właścicieli Obiektów.

11. Udział w akcji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za przyznanie Certyfikatu ani za weryfikację zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia swojej oferty o dodatkowe płatne formy reklamy, które są opcjonalne i nieobowiązkowe.

12. Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany publikowane są na łamach portalu OkiemMamy.pl i obowiązują od dnia publikacji.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości, wynikające z realizacji postanowień Regulaminu. Organizatorzy nie są właścicielami przesłanych przez Obiekty zdjęć.

14. Uczestnictwo w programie, przesłanie zgłoszenie drogą elektroniczną oraz listową oznacza akceptację powyższego regulaminu. Dodatkowo organizatorzy otrzymują zgodę na publikację przesłanych zdjęć tylko w ramach portalu www.okiemmamy.pl.

Regulamin edycji 2014/2015 Certyfikatów OkiemMamy.pl – Wersja dokumentu nr. 1 z dnia: 2014-07-31